Badania na broń

Posiadam uprawnienia do badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń i wszystkich objętych ustawą o broni i amunicji z 21.05.1999r. (m.in. pracowników wymiaru sprawiedliwości, służb ochrony).

Koszt badań szczegółowo określa ww. ustawa.