Diagnoza psychologiczna

Przeprowadzam badania psychologiczne dla różnych celów (orzecznictwo niepełnosprawności, rentowe, ubezpieczeniowe, szkolne, inne).

Pracuję na testach posiadających aktualną licencję Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ilość spotkań potrzebnych do przeprowadzenia badania i jego koszt ustalane są indywidualnie.