Psychoterapia indywidualna

To forma pomocy polegająca na rozmowie i służąca lepszemu poznaniu siebie, swoich potrzeb, emocji, przeżyć i trudności. Odbywa się w formie cyklicznych spotkań (zazwyczaj 1 raz w tygodniu). Sesja terapii trwa 45 minut.