Rehabilitacja neuropsychologiczna

To forma pomocy dla osób po udarach mózgu i urazach czaszkowo-mózgowych. Jest skoncentrowana na poprawę funkcjonowania społeczno-emocjonalnego i poznawczego (zaburzenia pamięci, koncentracji, innych procesów poznawczych).