Superwizje dla nauczycieli

To forma pomocy dla nauczycieli przeżywającymi trudności w radzeniu sobie z tzw. „trudnym uczniem”, stresem i wypaleniem zawodowym.

Ma formę konsultacji indywidualnych i grupowych.