Warsztaty dla rodziców

Grupa edukacyjno – rozwojowa dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Grupa edukacyjno-rozwojowa dla rodziców nastolatków.