Cennik

Pierwsza konsultacja 220 zł

Każda kolejna konsultacja 180 zł

Sesja psychoterapii indywidualnej (1x tydzień, 2x tydzień) 150 zł

Konsultacja terapeutyczna ( 1 lub 2x miesiąc) 180 zł

Sesja terapii par (1, 2 x miesiac) 240 zł

Sesja terapii rodzin (1x miesiac) 280 zł

Pogłębiona diagnoza psychologiczna:

Wykonuję testy psychologiczne: organiczne w tym ryzyka i stopnia otępienia, ryzyka, charakteru i stopnia zaawansowania zaburzeń organicznych OUN po przebytych chorobach somatycznych, urazach głowy itd, testy poziomu inteligencji, osobowości, temperamentu, lęku, jako stanu i cechy, stylów reagowania w sytuacjach trudnych, agresji, predyspozycji zawodowych). Badanie testowe zawsze poprzedzone jest dokładnym wywiadem klinicznym. Zawiera końcową pisemną interpretację wyników i wskazówki psychoedukacyjne.

  • Badanie testowe pojedyncze (jeden test + pisemna interpretacja, jedna wizyta) 250 zł
  • Badanie testowe „inteligencja i procesy poznawcze” (testy badające poziom inteligencji, testy oceniające ryzyko otępienia, testy pamięci operacyjnej, stałej, procesy uwagi, funkcje wykonawcze i inne procesy poznawcze +. pisemna interpretacja, dwie wizyty) 500 zł
  • Badanie testowe „temperament, osobowość i style reagowania w sytuacjach stresowych” (testy temperamentu, osobowości, lęku jako stanu i cechy, agresji, stylów reagowania w sytuacjach trudnych + pisemna interpretacja, dwie wizyty ) 500 zł
  • Badanie testowe pełne (temperament, osobowość, inteligencja, procesy poznawcze, podatność na sytuacje stresowe, tendencja do reagowania lękiem, agresja, style reagowania w sytuacjach trudnych + pisemna interpretacja, trzy wizyty) 700 zł
  • Badanie testowe „predyspozycje zawodowe dla nastolatków” (test temperamentu, testy predyspozycji zawodowych + pisemna interpretacja, jedna wizyta) – 300 zł