Cennik

Pierwsza konsultacja – 250 zł

Każda kolejna konsultacja – 200 zł

Sesja psychoterapii indywidualnej
(1x tydzień, 2x tydzień) – 160 zł

Konsultacja terapeutyczna
(1 lub 2x miesiąc) – 180 zł

Pierwsza konsultacja pary – 250 zł

Sesja terapii par (1, 2x miesiąc) – 240 zł

Sesja terapii rodzin (1x miesiąc) – 280 zł

Pogłębiona diagnoza psychologiczna

Wykonuję testy psychologiczne: organiczne w tym ryzyka i stopnia otępienia, ryzyka, charakteru i stopnia zaawansowania zaburzeń organicznych OUN po przebytych chorobach somatycznych, urazach głowy itd, testy poziomu inteligencji, osobowości, temperamentu, lęku, jako stanu i cechy, stylów reagowania w sytuacjach trudnych, agresji, predyspozycji zawodowych). Badanie testowe zawsze poprzedzone jest dokładnym wywiadem klinicznym. Zawiera końcową pisemną interpretację wyników i wskazówki psychoedukacyjne.

Jeden test + pisemna interpretacja, jedna wizyta.
250 zł

Testy badające poziom inteligencji, testy oceniające ryzyko otępienia, testy pamięci operacyjnej, stałej, procesy uwagi, funkcje wykonawcze i inne procesy poznawcze +. pisemna interpretacja, dwie wizyty.
500 zł

Testy temperamentu, osobowości, lęku jako stanu i cechy, agresji, stylów reagowania w sytuacjach trudnych + pisemna interpretacja, dwie wizyty.
500 zł

Temperament, osobowość, inteligencja, procesy poznawcze, podatność na sytuacje stresowe, tendencja do reagowania lękiem, agresja, style reagowania w sytuacjach trudnych + pisemna interpretacja, trzy wizyty.
700 zł

Test temperamentu, testy predyspozycji zawodowych + pisemna interpretacja.
380 zł