O mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą

Jako psycholog i psychoterapeuta pracuję od 2007 roku.
Od 2009 roku prowadzę prywatny gabinet w Jaśle.

Od 2018 do 2023 roku dzięki zaufaniu pacjentów mam zaszczyt osiągać status laureata w konkursie Orły Medycyny.
Jestem pomysłodawcą psychoedukacyjnego cyklu filmowego „Pomiędzy kinem, a psychologią”, który w ramach działalności Jasielskiego Domu Kultury, od 2024 roku odbywa się w jasielskim kinie Syrena.

Wykształcenie

Ukończyłem psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 4-letnie podyplomowe specjalistyczne całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie (1300 godzin szkoleniowych) posiadające rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i uprawniające do prowadzenia psychoterapii indywidualnej oraz psychoterapii par i rodzin.

W ramach szkolenia psychoterapeutycznego ukończyłem własną psychoterapię u psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyłem staż w Szpitalu Specjalistycznym im. Babińskiego w Krakowie, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic (VIIF).

Ukończyłem liczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej m.in: szkolenie uprawniające do badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń, szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci, szkolenia dotyczące pracy i rehabilitacji chorych psychicznie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w placówkach:

Oświaty:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2 lata;
Służby zdrowia:
Szpital Specjalistyczny Oddział Neurologii – 3 lata;
Poradnia Zdrowia Psychicznego – 8 lat;
Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego – 8 lat;
Pomocy społecznej:
Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych Psychicznie – 8 lat;
Środowiskowy Dom Samopomocy – 7 lat;
Punkt Wsparcia i Terapii dla Ofiar i Sprawców Przemocy w Rodzinie – 6 lat.

Obszary pracy


Leczenie zaburzeń nerwicowych i depresyjnych

Specjalizuję się w leczeniu zaburzeń nerwicowych i depresyjnych, także na
podłożu zaburzeń osobowości.

Terapia indywidualna oraz terapia par i rodzin.

Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym i systemowym.

Biegły sądowy

Jestem biegłym sądowym z zakresu psychologii.

Badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń

Posiadam uprawnienia do badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

Superwizja i Kodeks etyczno-zawodowy psychologa i psychoterapeuty

Pracuję zgodnie z kodeksem etyczno-zawodowym psychologa i psychoterapeuty.
Swoją pracę poddaję superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego.

Przynależność

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członkiem
korespondentem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.