O MNIE

Ukończyłem psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie.

W ramach szkolenia psychoterapeutycznego ukończyłem własną psychoterapię.

Ukończyłem staż w Szpitalu Specjalistycznym im. Babińskiego w Krakowie, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic (VIIF).

Ukończyłem liczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej m.in: szkolenie uprawniające do badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń, szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci, szkolenia dotyczące pracy i rehabilitacji chorych psychicznie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w placówkach: oświaty (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy), służby zdrowia (Szpital Specjalistyczny Oddział Neurologii, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego) i pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych Psychicznie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Punkt Wsparcia i Terapii dla Ofiar i Sprawców Przemocy w Rodzinie).

W swojej pracy terapeutycznej bazuję na teorii systemowej oraz psychodynamicznej. Prowadzę terapię indywidualną oraz terapię par i rodzin.

Jestem biegłym sądowym z zakresu psychologii oraz orzecznikiem z ramienia towarzystw ubezpieczeniowych.

Posiadam uprawnienia do badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

Pracuję zgodnie z kodeksem etyczno-zawodowym psychologa i psychoterapeuty. Swoją pracę poddaję superwizji.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członkiem korespondentem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Paweł Górniak - ZnanyLekarz.pl