O MNIE

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłem psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 4-letnie podyplomowe specjalistyczne całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie (1300 godzin szkoleniowych) posiadające rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i uprawniające do prowadzenia psychoterapii indywidualnej oraz psychoterapii par i rodzin.

W ramach szkolenia psychoterapeutycznego ukończyłem własną psychoterapię u psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyłem staż w Szpitalu Specjalistycznym im. Babińskiego w Krakowie, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic (VIIF).

Ukończyłem liczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej m.in: szkolenie uprawniające do badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń, szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci, szkolenia dotyczące pracy i rehabilitacji chorych psychicznie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w placówkach: oświaty (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2 lata), służby zdrowia (Szpital Specjalistyczny Oddział Neurologii – 3 lata, Poradnia Zdrowia Psychicznego -8 lat, Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego – 8 lat) i pomocy społecznej (Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych Psychicznie – 8 lat; Środowiskowy Dom Samopomocy – 7 lat, Punkt Wsparcia i Terapii dla Ofiar i Sprawców Przemocy w Rodzinie – 6 lat).

Specjalizuję się w leczeniu zaburzeń nerwicowych i depresyjnych, także na podłożu zaburzeń osobowości.

W swojej pracy terapeutycznej bazuję na teorii systemowej oraz psychodynamicznej. Prowadzę terapię indywidualną oraz terapię par i rodzin.

Jestem biegłym sądowym z zakresu psychologii oraz orzecznikiem z ramienia towarzystw ubezpieczeniowych w sprawach wypadków komunikacyjnych.

Posiadam uprawnienia do badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

Pracuję zgodnie z kodeksem etyczno-zawodowym psychologa i psychoterapeuty. Swoją pracę poddaję superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członkiem korespondentem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Nie jestem lekarzem. Nie wystawiam zwolnień lekarskich oraz recept.

Jako psycholog i psychoterapeuta pracuję od 2007 roku. Od 2009 roku prowadzę prywatny gabinet.

Od 2018 do 2023 roku dzięki zaufaniu pacjentów udaje mi się osiągać status laureata w konkursie Orły Medycyny.

Paweł Górniak - ZnanyLekarz.pl