O MNIE

Ukończyłem psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie.

W ramach szkolenia psychoterapeutycznego ukończyłem własną psychoterapię.

Ukończyłem liczne szkolenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej m.in: szkolenie uprawniające do badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń, szkolenia dotyczące diagnozy i terapii dzieci, szkolenia dotyczące pracy i rehabilitacji chorych psychicznie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w placówkach oświaty, służby zdrowia i pomocy społecznej.

W swojej pracy terapeutycznej bazuję na teorii systemowej oraz psychodynamicznej. Prowadzę terapię indywidualną oraz terapię par i rodzin.

Jestem biegłym sądowym z zakresu psychologii oraz orzecznikiem z ramienia towarzystw ubezpieczeniowych.

Posiadam uprawnienia do badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń.

Pracuję zgodnie z kodeksem etyczno-zawodowym psychologa i psychoterapeuty. Swoją pracę poddaję superwizji.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce oraz członkiem korespondentem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Paweł Górniak - ZnanyLekarz.pl