OFERTA

Jest do pierwsze spotkanie z psychologiem. Daje ono możliwość wzajemnego poznania się i przedstawienia przeżywanych trudności. Dla psychologa to etap konieczny do zebrania niezbędnych informacji i postawienia diagnozy. Pierwsza konsultacja kończy się wstępną diagnozą i wskazówkami, co do dalszej pracy (ewentualne wizyty u innych specjalistów, psychoedukacja, sugestie dotyczące dalszych konsultacji bądź psychoterapii).

Konsultacja poprzedza psychoterapię.

Spotkanie trwa 50 minut.

To forma pomocy polegająca na rozmowie i służąca lepszemu poznaniu siebie, swoich potrzeb, emocji, przeżyć i trudności. Odbywa się w formie cyklicznych spotkań (zazwyczaj 1 lub 2 razy w tygodniu). Sesja terapii trwa 45 minut.

To forma pomocy ukierunkowana na relacje między partnerami, małżonkami i/lub innymi członkami rodziny. Służy poznaniu przeżywanych trudności i znalezieniu wspólnych rozwiązań. Odbywa się w formie cyklicznych spotkań (zazwyczaj 1 raz na 3 tygodnie).

Sesja terapii par trwa 60 minut. Sesja terapii rodzin trwa 80 minut

Przeprowadzam badania psychologiczne dla różnych celów (orzecznictwo niepełnosprawności, rentowe, ubezpieczeniowe, szkolne, inne).

Przeprowadzam pogłębioną diagnozę psychologiczną dla osób przeżywających trudności w różnych sferach życia, a także w celu diagnozy różnicowej przy chorobach somatycznych. Również dla osób chcących lepiej poznać siebie (testy organicznie, osobowości, inteligencji, temperamentu, stylów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, lęku, preferencji zawodowych dla młodzieży).

Pracuję na testach posiadających aktualną licencję Pracowni Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ilość spotkań potrzebnych do przeprowadzenia badania i jego koszt ustalane są indywidualnie.

Podejmuję się sporządzania opinii i ekspertyz psychologicznych na zlecenie firm ubezpieczeniowych, kancelarii adwokackich i innych podmiotów.

Koszt ekspertyzy ustalany jest indywidualnie.

Posiadam uprawnienia do badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń i wszystkich objętych ustawą o broni i amunicji z 21.05.1999r. (m.in. pracowników wymiaru sprawiedliwości, służb ochrony).

Koszt badań szczegółowo określa ww. ustawa.

Diagnoza poziomu rozwoju dziecka od 2 miesiąca życia obejmuje:

  • – ocenę harmonijności procesów rozwojowych (sfery intelektualno-poznawczej, społeczno-emocjonalnej, mowy i samodzielności),
  • – ocenę rozwoju dziecka w poszczególnych sferach w porównaniu do wieku kalendarzowego;
  • – zalecenia dla rodziców – propozycje zabaw stymulujących konkretne funkcje rozwojowe, zalecenia wychowawcze.
  • – ocenę ryzyka wystąpienia zaburzeń rozwojowych, opóźnienia rozwoju, całościowych zaburzeń rozwoju – w tym autyzmu – badania przesiewowe od 16 – 30 miesiąca życia.

Oferta warsztatów dotyczących lepszego radzenia sobie ze stresem, lękiem, negatywnymi emocjami. Dokładne daty ogłaszane są na moim profilu facebookowym i instagramie oraz ulotkach w gabinecie. Warsztaty mają formę jedno lub dwudniową, często wyjazdową. Skupione są na pracy własnej uczestników, dotyczą pracy z emocjami (psychoedukacja, identyfikacja negatywnych przekonań, praca z nimi) także z ciałem (nauka technik relaksacji, technik oddechowych, technik redukcji napięcia). Warsztaty organizuję także dla firm i instytucji.

To forma pomocy dla nauczycieli przeżywającymi trudności w radzeniu sobie z tzw. „trudnym uczniem”, stresem i wypaleniem zawodowym.

Ma formę konsultacji indywidualnych i grupowych.

Zapraszam do mojego gabinetu