OFERTA

Jest do pierwsze spotkanie z psychologiem. Daje ono możliwość poznania specjalisty i przedstawienia przeżywanych trudności. Dla psychologa to etap konieczny do zebrania niezbędnych informacji i postawienia diagnozy.

Konsultacja poprzedza psychoterapię.

Spotkanie trwa 50 minut.

To forma pomocy polegająca na rozmowie i służąca lepszemu poznaniu siebie, swoich potrzeb, emocji, przeżyć i trudności. Odbywa się w formie cyklicznych spotkań (zazwyczaj 1 raz w tygodniu). Sesja terapii trwa 45 minut.

To forma pomocy ukierunkowana na relacje między partnerami, małżonkami i/lub innymi członkami rodziny. Służy poznaniu przeżywanych trudności i znalezieniu wspólnych rozwiązań. Odbywa się w formie cyklicznych spotkań (zazwyczaj 1 raz na 3 tygodnie).

Sesja terapii trwa 90 minut.

Przeprowadzam badania psychologiczne dla różnych celów (orzecznictwo niepełnosprawności, rentowe, ubezpieczeniowe, szkolne, inne).

Pracuję na testach posiadających aktualną licencję Pracowni Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ilość spotkań potrzebnych do przeprowadzenia badania i jego koszt ustalane są indywidualnie.

Podejmuję się sporządzania opinii i ekspertyz psychologicznych na zlecenie firm ubezpieczeniowych, kancelarii adwokackich i innych podmiotów.

Koszt ekspertyzy ustalany jest indywidualnie.

Posiadam uprawnienia do badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń i wszystkich objętych ustawą o broni i amunicji z 21.05.1999r. (m.in. pracowników wymiaru sprawiedliwości, służb ochrony).

Koszt badań szczegółowo określa ww. ustawa.

Diagnoza poziomu rozwoju dziecka od 2 miesiąca życia obejmuje:

  • – ocenę harmonijności procesów rozwojowych (sfery intelektualno-poznawczej, społeczno-emocjonalnej, mowy i samodzielności),
  • – ocenę rozwoju dziecka w poszczególnych sferach w porównaniu do wieku kalendarzowego;
  • – zalecenia dla rodziców – propozycje zabaw stymulujących konkretne funkcje rozwojowe, zalecenia wychowawcze.
  • – ocenę ryzyka wystąpienia zaburzeń rozwojowych, opóźnienia rozwoju, całościowych zaburzeń rozwoju – w tym autyzmu – badania przesiewowe od 16 – 30 miesiąca życia.

Grupa edukacyjno – rozwojowa dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Grupa edukacyjno-rozwojowa dla rodziców nastolatków.

To forma pomocy dla nauczycieli przeżywającymi trudności w radzeniu sobie z tzw. „trudnym uczniem”, stresem i wypaleniem zawodowym.

Ma formę konsultacji indywidualnych i grupowych.

Zapraszam do mojego gabinetu